Organisationer:

FEBE
VSFB (Vi Som Förlorat Barn)
VIMIL (Vi som mist någon mitt i livet)