Behöver vi verkligen raketer?
Ibland blir vissa idéer fasta element i vårt sätt att fira årets olika faser, vi kallar dem ibland för traditioner. Ibland kanske man inte riktigt tänker efter när man genomför dessa traditioner, de är såpass rotade i vår årscykel.
Jag kan i alla fall inte komma på någon annan anledning som kan försvara denna företeelses existens. Kan någon tala om för mig hur det annars kan vara fullt accepterat att vi en gång om året bestämmer oss för att det är ett jättebra idé att fyra av livsfarliga sprängladddningar?
Vi gör det dessutom mitt i natten, när det är dålig belysning, under den tiden på året då underlaget verkligen inte är det bästa. Vi gör det ofta i närvaro av barn, och det är snarare regel än undantag att personen som tänder på är alkoholpåverkad.

Vad är behållningen av fyrverkerier egentligen? Det är fint. Det låter högt. Och så är det ju fint....
Raketer skrämmer livet ur barn och djur, och är livsfarliga vid felaktig hantering. Det värsta tänkbara är givetvis dödsolyckor, men allvarliga skador förekommer också, VARJE år. (Miljöförstöring kan nämnas som parantes)
Det är lätt att säga att de människor som skadas av fyrverkrier har sig själva att skylla. Men fyrverkerierna är inte bara en fara för den person som tänder på dem. Alla personer och all egendom som finns kring avfyringsplatsen är potentiella måltavlor.

Förbud är något avskyvärt i många människors ögon och jag tror att ett totalförbud av raketer skulle vara svårt att genomföra (och kankse inte heller önskvärt), men det finns sätt att undgå att människor skadas.
Egentligen ska alla människor som fyrar av raketer söka tillstånd hos polisen, men det säger sig själv att detta är fullkomligt ogenomförbart i praktiken.
I min mening är det bästa sättet att försöka undvika allvarliga olyckor att införa större kontroll vid införskaffandet av raketer.
Jag förstår inte hur butiker tillåts sälja fyrverkerier på det sätt som sker. Butiker som inte ens anförtros att sälja huvudvärkstabeletter får plötsligt hantera livsfarliga sprängämnen.
Jag tycker att det är ett fullt rimligt förslag att införa licens på att få köpa raketer. Då kan alla de människor som tycker att raketer är en såpass viktig del i deras liv att de absolut inte kan vara utan dem fortfarandre få köpa dem, det som dock kommer att krävas av dessa människor är en viss framförhållning.
I förlängningen tycker jag att det bästa vore om det bara var kommunerna och vissa föreningar som fick ha raketer.

Som med olyckor av alla typer är det lätt att avfärda dem som något som bara drabbar andra. Många olyckor är svåra att undvika, givetvis, det är just det som gör dem till olyckor. Jag är förstås också färgad av mina upplevelser av raketer när jag skriver den här texten.
Men jag vill genom att skriva det här ge uttryck för den frustration jag känner över att nästa nyårsdag kommer en annan familj någonstanns i Sverige att vakna upp med den enorma smärta som bortgången av hos en nära anhörig medför.

Nästa år kommer någon eller kanske till och med några familjer att ställa samma frågor som vi hela tiden ställer.
Frågor som aldrig kommer att få ett svar. Frågor om varför vi egentligen tillåter att raketer säljs. Ett "nöjes-påfund" som allt för ofta bär med sig djupaste olycka.
Även om antalet som varje år avlider till följd av de skador de fått av raketer är litet i förhållandet till hur många människor som fyrar av raketer så kan jag övertyga er om att en människa är en för mycket.


Givetvis kommer det aldrig att finnas något svar på varför Andreas togs ifrån oss. Men en av de frågor som vi fortsätter att ställa oss är hur det kan vara möjligt att raketer får säljas som de gör idag.
Och det enda vi egentligen kan hoppas på är att fler människor inser vansinnet och hjälper till att förhindra att det som drabbat oss händer någon annan familj nästa år. /Alexandra