Den 23:e Mars 2005  fick vi  en plats dit vi kan gå för att vara vår Andreas nära!
Urnsättningen skedde i närvaro av familj, släkt och några av Addes närmsta vänner.
En kort andakt hölls och sedan sänktes Andreas urna ned av Andreas pappa.
När urnan var på plats  i marken läste prästen Anna dikten "Döden betyder ingenting"(se dikter)
Andreas grav ligger  på skogskyrkogården, nära en mur på en öppen och vacker plats.